GPR - GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Opis inwestycji

Inwestycja: Grupa Producentów Rolnych Karsko Pyrzyckie Sp. z o.o.
Lokalizacja: Karsko Pyrzyckie
Rozpoczęcie: XII.2011
Zakończenie: XII.2012

Budowa dwóch magazynów na zboże i rzepak oraz jednego magazynu wstępnego na zboże i rzepak wraz z zapleczem socjalno-warsztatowym, wraz z towarzyszącą infrastrukturą - na terenie funkcjonującego zakładu rolnego w Karsku Pyrzyckim. Konstrukcje hal: stalowe w systemie Astron, obudowa ścian żelbetowa: monolityczno-prefabrykowana.

Generalne wykonawstwo - pod klucz, wraz z technologią przesyłu i magazynowania zboża.

hala nr 1 - magazyn zboża i rzepaku:

- pow. zabudowy 4144 m2
- wys. w okapie: 6,0m
- wys. w kalenicy 19,0m
- rozpiętość 37,0m

hala nr 2 - magazyn zboża i rzepaku

- pow. zabudowy 4144 m2
- wys. w okapie: 6,0m
- wys. w kalenicy 19,0m
- rozpiętość 37,0m

hala nr 3 - magazyn wstępny zbóż i rzepaku wraz z zapleczem socjalno-warsztatowym

- pow. zabudowy 3255 m2
- wys. w okapie: 5,0m
- wys. w kalenicy 12,5m
- rozpiętość 30,0m

kotłownia

laboratorium

Łączna powierzchnia dróg dojazdowych i placów manewrowych - 9200 m2

Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ

inne realizacje

projekty

zobacz wszystkie realizacje