BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE

Opis inwestycji

Inwestycja: BKF Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o.
Lokalizacja: Skarbimierzyce
Rozpoczęcie: VI.2014
Zakończenie: VII.2015

Budowa budynku biurowo-socjalnego z przebudową części hali magazynowo-produkcyjno-administracyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Jest to budynek o funkcji biurowo-socjalnej zaprojektowany jako trzykondygnacyjny z dachem płaskim bez podpiwniczenia w systemie tradycyjnym w technologii murowanej ze stropami żelbetowymi. Rzut budynku zbliżony do trapezu. Od frontu budynek posiadać będzie fasadę szklaną.

Zakres prac obejmuje także wykonanie zagospodarowania terenu w postaci terenów zielonych, parkingu dla ruchu lekkiego oraz placu manewrowego i parkingu dla ruchu ciężkiego.

W ramach inwestycji wykonane zostaną także instalacje zewnętrzne tj. kanalizacja deszczowa oraz instalacja wod-kan. i elektryczna. A także instalacje wewnętrzne takie jak: instalacja ciepłej i zimnej wody, kanalizacja sanitarna, c.o., kanalizacja deszczowa w systemie Pluvia oraz instalacje elektryczne.

Powierzchnia użytkowa budynku – 1 665,18 m2
Generalne wykonawstwo - realizacja pod klucz.

Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ

inne realizacje

projekty

zobacz wszystkie realizacje